Výlety a turistika

Borša - hrad

Pôvodný, pravdepodobne vodný hrad, stál na mieste kaštieľa v Borši. Hrad bol kamenný a jeho história nie je známa. Písomné dokumenty len napovedajú, že hrad bol v držbe viacerých rodov (Perínovci, Polónyovci, Lórantffyovci, Rákocziovci).

Brehov - kláštor

Barokový kláštor a kostol minoritov v Brehove tvorí trojtraktová budova kláštora pristavená k budove staršieho kostola. Ide o výraznú dominantu obce. Kostol sa v súčasnosti využíva na pravidelné bohoslužby a kláštor slúži minoritom.

Slanec - hrad

Vo výraznom znížení hrebeňa Slanských vrchov na východnom Slovensku leží obec Slanec, nad ktorou sa vypína vrch so zvyškami stredovekého hradu. V listine z roku 1230 sa uvádza ako hrad chrániaci sklad soli.

Herľany - gejzír

Prírodný studený gejzír je svetovou raritou a národnou kultúrnou pamiatkou Slovenska. Gejzír sa nachádza 28 km východne od Košíc, na okraji Košickej kotliny v starom kúpeľnom areáli kúpeľov Herľany - Rankovce.

Bačkov - hrádok

Stopy po stredovekom panskom sídle - hrádku, hrade sa nachádzajú pravdepodobne pod ruinami kaštieľa priamo v obci Bačkov. Obec sa nachádza 8 km za Dargovským priesmykom, 5 km od Sečoviec.

CHKO Latorica

CHKO Latorica je jediným veľkoplošným chráneným územím na východe Slovenska, ktoré chráni nížinnú krajinu. Správa CHKO sídli práve v Trebišove. Významný je výskyt korytnačky močiarnej, ktorá sa dostala do znaku CHKO.

Streda nad Bodrogom - kaštieľ

Renesančný kaštieľ v strede obce Streda nad Bodrogom, bývalý stredoveký hrad, či hrádok. Po rozsiahlej rekonštrukcii v 80. rokoch 20. storočia je dnes v kaštieli sobášna sieň, kancelárie obecného úradu a viacerých inštitúcii.

Zemplín - hrad

V potiskej nížine, uprostred obce Zemplín sa vypína mohutné opevnenie na kopci Várheď, čo znamená hradný vrch. V areáli sa nachádzajú dve sakrálne stavby, z ktorých kostol patriaci reformovanej cirkvi ukrýva v sebe románsku stavbu.

  • Historické pamiatky

    Zemplín patrí svojou pestrosťou a mnohotvárnosťou medzi najkrajšie územné celky východnej časti Slovenska.
  • Tokajská vinohradnícka oblasť

    Dôležité a významné postavenie, nielen na južnom Zemplíne, má Tokajská vinohradnícka oblasť.
  • Výlety a turistika

    Južná časť Zemplína je oblasťou rozsiahlych nížin, s množstvom vodných plôch (Zemplínska šírava, Domaša...)