Historické pamiatky

Barokovo-klasicistický kaštieľ

Neskorobarokový, neskôr klasicisticky upravený kaštieľ dal postaviť v roku 1786 gróf Imrich Csáky. Je dvojpodlažnou stavbou, ktorá bola postavená 100 rokov po zničení hradu Parič. V súčasnosti je sídlom Vlastivedného múzea.

Mauzóleum grófa Júliusa Andrássyho

Patrí medzi najcennejšie chránené kultúrne pamiatky v Trebišove. Bolo postavené v roku 1893 podľa projektu nemeckého architekta Arthura Meininga v neogotickom slohu. V mauzóleu je pochovaný od roku 1894 gróf Július Andrássy.

Mariánske súsošie

Mariánske súsošie je dielom neznámeho kameno-sochára datovaným okolo roku 1800. Slohovo ho možno zaradiť k dielam doznievajúceho rokoka s niektorými znakmi klasicistického slohu.

Mestský park

Historický park v Trebišove je jedným z najvýznamnejších dokumentov spoločenskej a kultúrnej atmosféry minulých storočí. Súčasne je dokumentom etického vzťahu generácií minulých, súčasných i budúcich.

Nížinný vodný hrad Parič

Výstavbu prvej etapy ranogotického nížinného vodného hradu (pravdepodobne obytná veža s opevnením) možno podľa výsledkov archeologických výskumov M. Slivku datovať do 12 . až 13. stor.

Rímskokatolícky kostol Navštívenia Panny Márie

Pôvodný kostol je datovaný ešte pred rokom 1404. Napriek tomu, že súčasný rímskokatolícky chrám čiastočne ovplyvnili neskoršie umelecké a filozofické prúdy, patrí medzi skvostné pamiatky gotickej architektúry.

Pavlínsky kláštor

Keď kanonik ostrihomskej kapituly Eusébius na základe príkladu svätého Pavla Pustovníka zjednotil v roku 1225 jednotlivo žijúcich pustovníkov, ešte netušil, že položil základy jediného pôvodne uhorského mužského rádu - pavlínov.

Románsky kostol Sv. Ducha

K najstarším sakrálnym pamiatkam Trebišova patrí románsky kostol Sv. Ducha, ktorého základy s cintorínom boli náhodne objavené v areáli Stanice mladých prírodovedcov v Trebišove. Jeho existenciu potvrdzovali záznamy v pápežských desiatkoch vyhotovené v rokoch 1332-1337.

  • Historické pamiatky

    Zemplín patrí svojou pestrosťou a mnohotvárnosťou medzi najkrajšie územné celky východnej časti Slovenska.
  • Tokajská vinohradnícka oblasť

    Dôležité a významné postavenie, nielen na južnom Zemplíne, má Tokajská vinohradnícka oblasť.
  • Výlety a turistika

    Južná časť Zemplína je oblasťou rozsiahlych nížin, s množstvom vodných plôch (Zemplínska šírava, Domaša...)